TRẺ EM KINDERLAND

CURIOUS (PN1)
Các bé lớp CURIOUS luôn luôn yêu thích việc học hỏi và khám phá về môi trường xung quanh mình

CREATIVE (PN2)
Các bé lớp CREATIVE luôn thể hiện niềm thích thú và trí tưởng tượng phong phú khi tiếp cận những ý tưởng mới mẻ

CAPABLE (N)
Các bé lớp CAPABLE luôn thể hiện năng lực vượt trội trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao

CONFIDENT (K1)
Các bé lớp CONFIDENT luôn tin tưởng vào chính mình để làm tốt mọi việc và đạt được thành công

CARING (K2)
Các bé lớp CARING luôn chu đáo và thể hiện sự quan tâm tới mọi vật, mọi việc xung quanh

Chương trình Kinderland

Điều gì thật đặc biệt về Kinderland?

Chương trình thành công
Chương trình Kinderland được thiết kế đặc biệt bởi đội ngũ các chuyên gia Giáo dục mầm non của chúng tôi và các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài. Mục tiêu chương trình là thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ và giúp các em sẵn sàng cho việc học ở trường.

Chương trình cập nhật
Tài liệu chương trình độc quyền của Kinderland được xem xét và cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu thay đổi về phát triển và giáo dục trẻ em trong xã hội ngày nay.

Đánh giá thường xuyên
Trẻ em Kinderland được chuẩn bị tốt cho việc học ở trường. Các em được hỗ trợ để đảm bảo sự tiến bộ trong môn tiếng Anh, Toán và tiếng Việt.